trzydzieści


trzydzieści
trzydzieści {{/stl_13}}{{stl_8}}licz. M. mos trzydzieścidziestu, DCMc. trzydzieścidziestu, N. trzydzieścidziestoma || trzydzieścidziestu {{/stl_8}}{{stl_7}}'liczba będąca iloczynem liczb trzy i dziesięć': {{/stl_7}}{{stl_10}}Trzydziestu chłopców utworzyło dwuszereg. Trzydzieści lat pracy. Kupić trzydzieści guzików. W turnieju spotkał się z trzydziestoma rywalami. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • trzydzieści — m. os. trzydziestu; DCMs. trzydzieścidziestu, N. trzydzieścidziestoma, trzydzieścidziestu «liczebnik główny oznaczający liczbę 30» Trzydziestu mężczyzn, trzydzieści kobiet idzie, szło. W klasie było trzydziestu uczniów. Uczył się z trzydziestoma… …   Słownik języka polskiego

  • trzydzieści — książk. Trzydzieści srebrników «zapłata za zdradę»: (...) czułem, że jestem sprzedawany (...) że jestem oszukany (...) okazało się, że jest to okrutną prawdą, to judaszowskie sprzedanie za trzydzieści srebrników (...). TV roz tel 1999 …   Słownik frazeologiczny

  • trzydziestoletni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trwający trzydzieści lat; obejmujący trzydzieści lat : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wojna trzydziestoletnia. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • srebrnik — książk. Judaszowe, judaszowskie srebrniki «pieniądze otrzymane za zdradzenie kogoś lub czegoś»: (...) Polskę ukazuje w jednym, tragicznym momencie – powstaniu kościuszkowskim. Wreszcie podnosi sprzedajność targowiczan, którzy za judaszowe… …   Słownik frazeologiczny

  • tydzień — 1. rel. Biały tydzień «tydzień bezpośrednio po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, w którym dzieci codziennie w uroczystych, komunijnych strojach uczestniczą we mszy i przyjmują komunię świętą»: W kościele, na komunii była tylko mama Anetki i …   Słownik frazeologiczny

  • pół — «połowa czegoś, jedna z dwóch równych części» Pół jabłka. Pół miesiąca, roku. Pół szklanki herbaty. Dwa i pół metra materiału. Podzielić coś na pół. ∆ Pół czarnej «mała porcja czarnej kawy» ∆ Pół do pierwszej, drugiej itd. «godzina dwunasta,… …   Słownik języka polskiego

  • trzydziestka — ż III, CMs. trzydziestkatce; lm D. trzydziestkatek 1. «trzydzieści jedności; liczba 30» Napisać trzydziestkę. Trzydziestka uczniów. 2. «wiek osoby mającej trzydzieści lat» Mieć trzydziestkę. Przekroczyć trzydziestkę. Kobieta pod trzydziestkę.… …   Słownik języka polskiego

  • trzydziestoletni — 1. «będący w wieku trzydziestu lat, mający trzydzieści lat» Trzydziestoletnia kobieta. Trzydziestoletni mężczyźni. 2. «obejmujący okres trzydziestu lat, trwający trzydzieści lat» Trzydziestoletnia praca. Trzydziestoletni pokój …   Słownik języka polskiego

  • trzydziestka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. trzydziestkatce; lm D. trzydziestkatek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kombinacja cyfr (30, XXX itp.) oznaczająca liczbę trzydzieści; potocznie także liczba trzydzieści {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Dual (grammatical number) — Dual (abbreviated du) is a grammatical number that some languages use in addition to singular and plural. When a noun or pronoun appears in dual form, it is interpreted as referring to precisely two of the entities (objects or persons) identified …   Wikipedia